สินค้า

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจ.ที. แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องโฟม และ ถาดโฟม บรรจุอาหาร ในขณะนั้นมีเพียงสำนักงานและโรงงานขนาดเล็ก เริ่มต้นจากพนักงานไม่กี่คน ณ วันนี้ บริษัท เจ.ที.แพ็ค จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร อย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านทั่วประเทศและได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นมาตรฐานในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 

Vision

"ส่งมอบ ความมสะดวก ความคุ้มค่า และความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

ด้วยทีมงานมืออาชีพร่วมกับบริษัทคู่ค้ำพร้อมพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น ของเราและสังคม”

 

Mission กลยุทธ์ขององค์(ภารกิจ)

1.จัดหาและเพิ่มความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าและกระจายสินค้าสู่ทุกพื้นที่

2.เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าด้วยโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย

3.มุ่งบริหารต้นทุนที่ต่ำสุดด้วยโทคโนโลยีและการจัดการ เพื่อความคุ้มค่าของลูกค้าและสร้างผลกำไรให้บริษัท

4.แบ่งบันข้อมูลที่เป็นประโยนช์ระหว่างหน่วยงานภายในและคู่ค้า เพื่อประโยชน์สุงสุดของลูกค้าและธุรกิจ

5.พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

6.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการลูกค้า

7.ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายคุณภาพ 

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย
2. ส่งสินค้าตรงเวลา โดยมุ่งเน้นการกระจายสินค้าทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
3. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย
4. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการบริหารต้นทุน เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจ
5. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันมีการเพิ่มชนิดของสินค้าให้มีความหลากหลาย โดยบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มร้านค้าทั่วไป กลุ่ม Modern Trade และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมจำพวกภัตตาคาร ร้านอาหาร ด้านกระบวนการผลิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานสากล โดยทางบริษัทฯได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ GMP ด้านการขายสินค้าและบริการ บริษัท พัฒนาการบริการด้านการขายสินค้า ทางโทรศัพท์ด้วยระบบคอลเซ็นเตอร์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้าและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งมีฝ่ายขายที่มีความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์คอยลงพื้นที่ให้บริการ ด้านการจัดส่ง บริษัทมีระบบขนส่งไว้คอยบริการลูกและสามารถตรวจสอบด้วยระบบ GPS จึงเชื่อมั่นได้อย่างเต็มเปี่ยมในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค