สินค้า

 

ข่าวสารกิจกรรม

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ลดปัญหามลภาวะจากขยะ

บรรจุภัณฑ์ทางเลือก จาก JT PACK

ในยุคปัจจุบันที่ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงธุรกิจ SME หรือแม่แต่กระทั่ง ผู้บริโภค ต่างให้ความใส่ใจต่อ สุขภาพร่างกาย และ สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเริ่มหันมาสนใจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมกันอย่างกว้างขวาง

สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้งานในปัจจุบัน จึงมีส่วนเป็นอย่างมากที่จะช่วยลดปัญหาขยะ ลดภาวะโลกร้อน ผู้ประกอบการหรือผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำสินค้าที่ถูกพัฒนาด้วยนวัตนกรรม และการใส่ความคิดเพื่อสร้างสิ่งที่ดีต่อโลก และมอบสู่ผู้บริโภคเพื่อทดแทนหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบเก่าๆ 
อย่างที่ทราบกันดีประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการเกษตรกรรม และเรามีผลผลิตจากการเกษตรมากมาย ที่เหลือใช้จากการเก็บเกี่ยว อาทิ ชานอ้อย เยื่อไผ่ ฟางข้าว ต้นข้าวโพดและอื่น ๆ

บรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติประเภทนี้ สามารถย่อยสลายได้เร็ว 
บริษัท เจ. ที. แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด หนึ่งในผู้นำ ด้านบรรจุภัณฑ์ และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพ เราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ดีต่อสุขภาพต่อผุ้บริโภค สามารถช่วยลดขยะ สิ่งสำคัญสุดเพื่อสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์ที่เราคัดสรรนั้น ยังต้องสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าของลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจ SME ให้ได้มากที่สุด 
ซึ่งปัจจุบัน เราได้มีการนำสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้รวดเร็ว เข้ามาให้ผู้บริโภคเลือกใช้งานหลากหลาย หมวดหมู่ด้วยกัน อาทิ กล่องชานอ้อย จาน ชาม ถ้วยกระดาษ หลอดย่อยสลายได้ ถุงย่อยสลายได้ และสินค้าอื่น ๆ มากมาย 
แต่ที่สำคัญหลักของการใช้บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก หรือโฟม ในรูปแบบเก่าๆ หากเราสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจวิธีการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ที่เลิกใช้งานแล้วอย่างถูกต้อง หรือแม้แต่นำกลับมารีไซเคิลใหม่ เราก็สามารถช่วยโลก ช่วยสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดีแน่นอน

 


โพส: 11 ต.ค. 61, 16:56 น.