สินค้า

 

ข่าวสารกิจกรรม

BIOPLANT

BIOPLANT  หรือหลอดจากธรรมชาติ  เป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริง  ด้วยการผลิตที่เกิดจาก  พอลีแลคติคแอซิด (Polylactic Acid) หรือ PLA วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต Polylactic Acid (PLA) นั่นก็คือแป้งที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ได้ (renewable resource) ซึ่งได้แก่พืช ที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ข้าวโพด และมันสำปะหลัง โดยมีกระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการบดหรือโม่พืชนั้นให้ละเอียดจนเป็นแป้ง หลัง จากนั้นทำการย่อยแป้งให้ได้เป็นน้ำตาล และนำไปหมัก (fermentation)ด้วยจุลินทรีย์เกิดเป็น Lactic Acid ซึ่งมีกรรมวิธีคล้ายกับการหมักเบียร์ จากนั้นนำ Lactic Acid ที่ได้มาผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นสารใหม่ที่มีโครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวนเรียกว่า lactide หลังจากนั้นนำมากลั่นในระบบสุญญากาศเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างได้เป็นโพลิเมอร์ของ lactide ที่เป็นสายยาวขึ้นเรียกว่า Polylactic Acid (PLA)  จนก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ยุคใหม่นั่นคือ  BIOPLANT  ผลิตภัณฑ์หลอดจากธรรมชาติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่สำคัญสุดนั่นคือ  สามารถย่อยสลายได้ 100 % ตามธรรชาติ โดยจุลินทรีย์และ อาศัยปัจจัยของน้ำ, แสงแดด, ออกซิเจน เพื่อช่วยในการย่อยสลายเป็นสำคัญ หรือ โดยการฝังกลบในสภาวะที่เหมาะสม ภายในเวลา เพียง 120-180 วัน อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่วนประกอบของสารพิษและไม่มีสารพิษจากพลาสติกที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อห่วงโซ่อาหาร

BIOPLANT ผลิตภัณฑ์จาก JT PACK ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์อันดับ 1 ทำให้ BIOPLANT เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนยุคใหม่จะหันมาให้ความสนใจ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ในยุคนี้โพส: 12 ธ.ค. 61, 16:53 น.