สินค้า

 

บทความ

น้ำดื่มที่ดีที่สุด คือน้ำสะอาด : ไม่ว่าจะผลิตด้วยวิธีใดก็ตาม

           

ตามที่ได้มีผู้ขายเครื่องกรองน้ำ นำเครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ หรือที่เรียกย่อๆว่า ค่าทีดีเอส (TDS: Total Dissolved Solid) เที่ยวตระเวนตรวจสอบน้ำบริโภคที่จขำหน่อยในท้องตลาดโดยอ้างว่าน้ำที่สะอาดจนบริโภคได้จะต้องมีค่า TDS ต่ำกว่า 50 พีพีเอ็มจึงจะปลอดภัย หากสูงกว่านี้เป็นการปนเปื้อนจนเกิดอันตราย ทำให้เกิดเป็นกระแสความหวาดกลัวทั่วไป

                สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอชี้แจงว่า การกระทำดังกล่าวเป็นกลโกงของผู้ที่ต้องการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ตออสโมซิส (อาร์โอ) หรือผู้ผลิตน้ำอาร์โอบางราย ทั้งนี้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก หน่วยงานโคเด๊กซ์ (CODEX) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข กำหนดให้น้ำบริโภคที่ปลอดภัยมีปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ไม่เกิด 500 พีพีเอ็ม ซึ่งสูงกว่า 10 เท่าของค่าที่มีการกล่าวอ้างกัน โดยน้ำที่จะมีปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำต่ำกว่า 50 พีพีเอ็ม ได้เป็นเพียงน้ำที่ผ่านการกรองในระบบอาร์โอเท่านั้น การกรองน้ำในระบบอื่น แม้ว่าจะทำให้น้ำปลอดภัยได้ แต่ก็ไม่สามารถดึงค่า TDS ลงได้ต่ำถึงระดับนี้ การใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการจงใจหลอกลวงประชาชนของผู้ที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับอาร์โอเท่านั้นซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ตัดสินคุณภาพของน้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบอื่น

                รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า น้ำดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่จำหน่ายในประเทศไทย มีกรรมวิธีการผลิต 2 ระบบ

                ระบบแรกเรียกว่า “น้ำอ่อน” เป็นการกรอง ที่ดึงเอา เหล็ก กลิ่น สี คลอรีน และความกระด้าง ออกจากน้ำ แล้วไปผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย ยูวี หรือ/และโอโซน ดังนั้นน้ำชนิดนี้จะยังคงมีแร่ธาตุที่ไม่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่บ้าง การวัดค่า TDS ในน้ำดื่มประเภทนี้จึงพบค่าใกล้กับที่พบในน้ำดิบ โดยไม่มีอันตราย

                ระบบที่สองคือ “อาร์โอ” หรือ รีเวิร์สออสโมซิส (RO : Reverse osmosis) ระบบนี้กรองแร่ธาตุ สารต่างๆ และจุลินทรีย์ ออกจนหมด น้ำอาร์โอจึงแทบไม่มีแร่ธาตุอยู่เลย ค่า TDS ที่วัดได้จึงต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำที่ผ่านการกรองจากระบบน้ำอ่อน

                เครื่องมือ TDS เป็นเครื่องมือที่ใช้ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ ซึ่งหลักๆคือแร่ธาตุ จึงมิใช่เป้นตัวชี้วัดความสะอาด ปลอดภัยของน้ำบริโภค ดังนั้น เมื่อนำเครื่อง TDS ไปวัดในน้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบอาร์โอ จะมีค่า TDS ที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากน้ำที่กรองด้วยกระบวนการทำน้ำอ่อน โดยไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับความปลอดภัยของน้ำนั้นๆ ในทางตรงข้าม ค่า TDS ที่วัดได้ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการกรองน้ำได้

                อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ผู้ทำธุรกิจเครื่องกรองหรือน้ำดื่มอาร์โอบางรายนิยมใช้เป็นกบโกวได้แก่ แท่งโลหะ 2 แท่ง คือ เหล็กและอลูมิเนียม ต่อเข้ากับไฟฟ้าบ้าน ที่แสดงห้ผู้บริโภคดูด้วยการจุ่มลงในน้ำดื่ม ซึ่งถ้าในน้ำมีประจุออกซิเจนจะไปทำปฏิกิริยากับเหล็ก เกิดเป็นตะกอนของเหล็กออกไซด์หรือสนิทเหล็กขึ้นได้ โดยธาตุที่มีประจุทุกชนิดที่ละลายอยู่ในน้ำจะสามารถทำหน้าที่นำไฟฟ้าให้ครบวงจรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นธาตุที่ก่ออันตรายกับผู้บริโภคหรือไม่ก็ตาม อุปกรณ์นี้จึงไม่เหมาะในการใช้ตรวจคุณภาพของน้ำดื่มเช่นกัน

                สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเตือนมายังประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคมิให้หลงเชื่อว่า การที่น้ำบริโภคมีการนำไฟฟ้าหรือมีปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด มีอันตราย ทั้งนี้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยะ (อย.) ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล ได้ครอบคลุมเพียงพอในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอยู่แล้ว

รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.inmu.mahidol.ac.th/Th/knowledge/view.php?id=381


โพส: 1 ก.ย. 60, 10:11 น.
บทความล่าสุด
โภชนาการกับการออกกำลังกาย

โภชนาการกับการออกกำลังกาย

วิถีชีวิตคนไทยในยุค IMF จำเป็นต้องดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดโรคภัยเบียดเบียนจนต้องสิ้นเปลืองเงินทองในการรักษาพยาบาลจนเกิดเหตุ จึงต้องมีมาตรการกันไว้ดีกว่าแก้ ด้วยการดูแลสุขภาพก่อนที่โรคจะถามหา ซึ่งปัจจัยที่สำคัญของการดูแลสุขภาพนั้น นอกจากการรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่พอเหมาะ พอควร และหลากหลาย เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ยังมีปัจจัยเรื่องการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีการเคลื่อนไหว หัวใจเต้นเร็ว สร้างความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายและยังเป็นการดูแลน้ำหนักตัวอีกด้วย ทั้ง 2 ปัจจัยที่กล่าวถึงนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินชีวิต อย่างไรก็ดี คำถามที่มักจะมีมาเรื่อยๆ ก็คือ การดูแลเรื่องอาหารการกินของคนออกกำลังกายและเล่นกีฬานั้น จะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนปกติหรือไม่...อย่างไร
ถั่วงอกธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

ถั่วงอกธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

ถั่วจัดว่าเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่สำคัญ (16-33%) สามารถทดแทนโปรตีนจากสัตว์ที่มีราคาสูงและยังอุดมไปด้วยใยอาหาร (14-19%), คาร์โบไฮเดรต, แร่ธาตุ (แคลเซียม, เหล็ก, ทองแดง, สังกะสี, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แมกนีเซียม) และวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย (โฟเลท, ไรโบฟลาวิน, วิตามินบี6) ถั่วมีการปลูกและบริโภคในหลายประเทศทั่วโลก โดยถั่ว 3 อันดับแรกที่มีการปลูกปริมาณมาก คือ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วดำ ตามลำดับ ส่วนในประเทศไทยถั่วที่นิยมบริโภค ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วเขียง และถั่วลิสง ซึ่งถั่วแต่ละชนิดใช้ทำอาหารที่แตกต่างกันออกไป บางชนิดใช้ทำเป็นอาหารคาว (ขนมจีนน้ำพริก, ต้มจืด, ส้มตำ), บางชนิดใช้ทำอาหารหวาน (ถั่วแปบ, เต้าส่วน, ขนมเปี๊ยะ,วดำต้มกะทิ, เต้าทึง), อาหารว่าง (สาคูไส้หมู, ซาลาเปาไส้ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, ขนมปังธัญพืช, ถั่วลิสงต้ม, ถั่วลิสงทอด, ถั่วทองทอด) หรือทำเครื่องดื่ม (น้ำนมถั่วเหลือง, น้ำถั่วเขียว)