สินค้า

 

บทความ

ความสำคัญของประสาทรับรสกับสุขภาพและโภชนาการ

            เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สัมผัสเพื่อ โภชนาการที่ดี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบบยายพิเศษด้านวิทยาศาตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการที่ ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความสำคัญของประสาทรับรสกับสุขภาพและโภชนาการ” ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ทากาซิ ซาสะโนะ (Professor Takashi Sasano) จากบัณทิตวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโทโฮคุ

            ศาสตราจารย์ ทากาซิ ซาสะโนะ กล่าวว่า ปากของคนเราเป็นช่องทางผ่านของอาหารและในขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่สะสมของแบคทีเรียมากมายกว่า 500 สายพันธุ์ ซึ่งมีทั้งสายพันธุ์ที่ดีและไม่ดีปะปนกันแบคทีเรียเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพในช่องปากและสุขภาพโดยรวม ปัญหาที่สำคัญของการเสียสมดุลของเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก คือ โรคฟันผุ และโรคปริทันต์ ยิ่งกว่านั้น หากเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่กระแสโลหิตอาจก่อให้เกิผลเสียต่อสุขภาพในด้านอื่น ๆ อีก เช่นการติดเชื้อของลิ้นหัวใจ และอาการปอดอักเสบจากการสำลัก เป็นต้น การดูแลสุขภาพช่องปากจึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดหัวใจ และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องรับเคมีบำบัดและการฉายแสง รวมถึงผู้ใส่ใจสุขภาพด้วย ทั้งนี้ ในประเทศญี่ปุ่น โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคปอดบวม เป็นสาเหตุสำคัญลำดับที่ 2 และ 4 ของการเสียชีวิตตามลำดับ

            ผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้น จำนวนฟันก็จะลดลง มีการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นค้นพบว่า ผู้ที่มีฟัน 20 ซี่ขึ้นไป มักจะมีอายุยืนกว่าคนที่มีฟัน 19 ซี่ หรือน้อยกว่านั้น อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคปอดบวม เพิ่มขึ้นถึง 1.84 เท่า ในผู้ป่วยที่มีฟัน 19 ซี่ หรือน้อยกว่า เมื่อเทียบเท่ากับผู้ป่วยที่มีฟัน 20 ซี่ขึ้นไป ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้จำนวนฟัน 20 ซี่ขึ้นไปเป็นตัวชี้ของสุขภาพในช่องปากที่ดี

            นอกจากนี้ อีกปัญหาหนึ่งของสุขภาพในช่องปากของผู้สูงอายุ คือ ความสามารถในการรับรสลดลงซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติในการลิ้นรส โดย ร้อยละ 36 ของผู้สูงอายุต้องเผชิญปัญหานี้ ซึ่งอาจมีผลให้เบื่ออาหารและส่งผลให้ขาดสารอาหารได้ในที่สุด

            ศาสตาจารย์ ทากาซิ กล่าวเสริมอีกว่า น้ำลายมีความสำคัญหลายประการ เช่น นำรสชาติอาหารไปสู่ต่อมรับรส ดังนั้นหากไม่มีน้ำลายก็ไม่สามารถรับรสได้ นอกจาหนี้ยังช่วยสมานแผลในช่องปากได้อีกด้วย คนที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อยสามารถใช้ยากระตุ้นการหลั่งน้ำลายในการรักษาได้ แต่ยาดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการใจสั่น ท้องเสีย และเวียนศีรษะ เป็นต้น ผู้ที่ประสบปัญหานี้จึงควรผ่อนคลายหรือใช้วิธีนวดบริเวณต่อมน้ำลายข้างกกหู (Parotid Gland) หรือนึกถึงของเปรี้ยวๆ เช่น มะนาว ก็สามรถเพิ่มปริมาณน้ำลายได้ ทั้งนี้ ทันตแพทย์ญี่ปุ่นแนะนำคนไข้ที่มีปัญหาปากแห้งให้บ้วนปากด้วยดาซิ (น้ำซุปที่ทำจากปลาแห้งและสาหร่าย) วันละ 10 ครั้ง

เขียนโดย ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต

แปล/เรียบเรียงโดย คีติกา จันทร์โชติพัฒนะ

http://www.inmu.mahidol.ac.th/Th/knowledge/view.php?id=390


โพส: 1 ก.พ. 61, 09:24 น.
บทความล่าสุด
เสริมสารอาหารอย่างไรให้เกิดประโยชน์

เสริมสารอาหารอย่างไรให้เกิดประโยชน์

ท่านผู้อ่านสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ มีการเสริมอาหารกันมาก มีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นม น้ำผลไม้ ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไปจนกระทั้งน้ำปลา ซอส และน้ำมันพืช ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสร้างทางเลือกแก่ผู้บริโภค ทำให้มีแหล่งของสารอาหารเหล่านี้ที่หลากหลายขึ้นและยังอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินและแร่ธาตุในประชากรบางกลุ่ม การจะเติมอะไรลงไปในอาหารนั้นไม่ใช่ทำได้ง่าย ๆ นึกอยากจะใส่ก็ใส่ลงไปเลย ต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถูกหลัก ปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง ในฉบับนี้เราจะมาลองดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเสริมสารอาหารลงในผลิตภัณฑ์อาหาร