สินค้า

 

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ประกาศรับสมัครพนักงาน 

                                                                                                     
    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ขาย-ตจว. (จำนวน 1 อัตรา)                                                                    
    คุณสมบัติ                                                                                                
    1. เพศ ชาย หญิง อายุ 25-35 ปี                                                                                
    2. วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.,ป.ตรี สาขาใดก็ได้                                                                     
    3. มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี และรักในงานขาย                                                                  
    4. มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง                                                              
    5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี                                                                        
    6. สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบขับขี่                                                                        
                                                                                         
    หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ                                                                                
    1. การหาลูกค้าใหม่

    2. การขายและการวางแผนการขาย

    3. การเก็บหนี้

สวัสดิการ
    1. กองทุนประกันสังคม
    2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    3. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
    4. เสื้อฟอร์มบริษัท
    5. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
    6. เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
    7. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท

 

    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ขาย Modern Trade & Horeca  (จำนวน 1 อัตรา)                                                                    
    คุณสมบัติ                                                                                                
    1. เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี                                                                                 
    2. มีประสบการณ์ด้านการขายกับห้าง modern trade และขายกับทางโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร Food chain 
       กลุ่มร้านกาแฟ กลุ่มจัดเลี้ยง และตลาดอุตสาหกรรมอาหาร มาอย่างน้อย 2 ปี                                                                         
    3. มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับรถ                                                                             
    4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะ พัทยา หัวหิน ภูเก็ต ฯลฯ
                                                                      
    หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ                                                                                
    1. ดูแลยอดขาย สินค้าในห้างต่างๆ และมีหน้าที่บริหารจัดยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้                                                                                   
    2. ผลักดันสินค้าใหม่และดูแลสินค้าเดิม และยอดขายให้เติบโตตามเป้าหมายและมีกำไร                                                                                         
    3. เปิดตลาดลูกค้าใหม่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ                                                                                        
    4. สรุปรายงานยอดขายเปรียบเทียบเป้าการขาย และวิเคราะห์ตลาดภายนอกที่มีผลต่อการขาย                                                                                        
    5. ทำแผนพัฒนาการขายร่วมกับลูกค้าได้ เป็น Business plan กับกลุ่ม Key account รายสำคัญ                                                                                        

สวัสดิการ
    1. กองทุนประกันสังคม                                                                                        
    2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                                                        
    3. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี                                                                                
    4. เสื้อฟอร์มบริษัท                                                                                    
    5. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่                                                                
    6. เงินช่วยเหลือวาระต่าง ๆ                                                                                    
    7. Commission การขาย                                                                                    
    8. ค่าเดินทาง                                                                                    

 

                                                                                                     
    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าบัญชีจ่าย (จำนวน 1 อัตรา)                                                                    
    คุณสมบัติ                                                                                                
    1. เพศ ชาย หญิง อายุ 24-35 ปี                                                                                
    2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี                                                                   
    3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี                                                                
    4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี                                                               
    5. มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง                                                                                                                                             
                                                                                         
    หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ                                                                                
    1. ตรวจใบกำกับภาษี

    2. ตรวจใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้

    3. รับวางบิลและจัดทำเช็ค

    4. การจ่ายเงิน-กระแสเงินสดและเงินสดย่อย

สวัสดิการ
    1. กองทุนประกันสังคม
    2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    3. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
    4. เสื้อฟอร์มบริษัท
    5. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
    6. เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
    7. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท

 

 

สถานที่ทำงาน

บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

75/75 หมู่ 5 ซ.ทองคำ 3 ถ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

โทร.02-033-7900,02-033-7999 แฟกซ์.02-033-7946  www.jtpackoffoods.com

สมัครงานติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-033-7918,02-033-7920 (จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น.)

หรือส่ง Resume มาที่ e-mail : apinan@jtpackoffoods.com

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา