สินค้า

 

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ประกาศรับสมัครพนักงาน 

                                                                                                     
    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จำนวน 1 อัตรา)                                                                    
    คุณสมบัติ                                                                                                
    1. เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-30 ปี                                                                                 
    2. การศึกษา ปริญญาตรี                                                                     
    3. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี                                                                        
    4. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                
    5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี                                                                             
    6. มีความรับผิดชอบสูง                                                                        
    7. มีประสบการณ์ด้านงานธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                            
    หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ                                                                                
    1. งานจัดซื้อ

  • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • รับบิลส่งสินค้าจากฝ่ายบัญชีและการเงิน
   2. งานเอกสารการจัดซื้อ
  • จัดทำเอกสารการจัดซื้อและสั่งซื้อ
  •  จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อและสั่งซื้อ
  • จัดทำข้อมูลและจัดทำใบประเมินผู้ขาย    
    

สวัสดิการ
    1. กองทุนประกันสังคม
    2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    3. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
    4. เสื้อฟอร์มบริษัท
    5. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
    6. เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
    7. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท

 

    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บัญชีรับ  (จำนวน 1 อัตรา)                                                                    
    คุณสมบัติ                                                                                                
    1. เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี                                                                                 
    2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี                                                                            
    3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี                                                                             
    4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี                                                                     
    5. มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง                                                                        
    หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ                                                                                
    1. งานตรวจเอกสารด้านรับ                                                                                    
    2. งานบันทึกบัญชี                                                                                            
    3. งานรับเงิน                                                                                            
    4. งานออกเอกสารลูกหนี้                                                                                        
    5. งานติดตามหนี้                                                                                            
    สวัสดิการ                                                                                                
    1. กองทุนประกันสังคม                                                                                        
    2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                                                        
    3. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี                                                                                
    4. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่                                                                                    
    5. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัทและตามผลงาน                                                                
    6. เงินช่วยเหลือวาระต่าง ๆ                                                                                    
    7. ค่าน้ำมัน (Fleet Card) เฉพาะตำแหน่ง    

 

สถานที่ทำงาน

บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

75/75 หมู่ 5 ซ.ทองคำ 3 ถ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

โทร.02-033-7900,02-033-7999 แฟกซ์.02-033-7946  www.jtpackoffoods.com

สมัครงานติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-033-7918,02-033-7920 (จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น.)

หรือส่ง Resume มาที่ e-mail : apinan@jtpackoffoods.com

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา