สินค้า

 

ลูกค้าของเรา

บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทต้องขอบพระคุณกลุ่มลูกค้า ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าด้านการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างครบวงจรมาโดยตลอด

 

 

 • บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
 • บริษัท ซีฟู้ด มาร์เก็ต แอนด์ เรสเทอรองท์
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • บริษัท ณรงค์ ซีฟู้ดส์
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 • บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดส์
 • บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 • บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด
 • บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท สุขสวัสดิ์คอนซูเมอร์ฮอลล์ จำกัด
 • บริษัท เอ แอนด์ ดับบลิวเรสเตอรองต์ จำกัด
 • บริษัท สุวิมล ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด