สินค้า

 

ข่าวสารกิจกรรม

เจ้าหน้าที่จาก Office Mate เข้าเยี่ยมชม JT PACK OF FOODS

เจ้าหน้าที่จาก Office Mate เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่จาก Office Mate เข้าเยี่ยมชมบริษัทและโรงงานในเครือของ JT PACK OF FOODS

 


โพส: 18 ก.พ. 62, 16:45 น.