สำนักงาน

บริษัท เจ.ที. แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 75/75 หมู่ที่ 5 ซอยทองคำ 3 ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110