สินค้า

 
หมวดสินค้า

ถ้วยน้ำดื่ม PP

ถ้วยนึ่ง / AN กระปุก 115-300 ทรงเตี้ย
สามารถใช้ฝาเรียบปิดกระปุก 115 PET(300-700cc)/AN, ฝาเรียบปิดกระปุก 115 PP(300-700cc)/AN ได้
ถ้วยนึ่ง / AN กระปุก 115-500 ทรงเตี้ย
สามารถใช้ฝาเรียบปิดกระปุก 115 PET(300-700cc)/AN, ฝาเรียบปิดกระปุก 115 PP(300-700cc)/AN ได้
ถ้วยนึ่ง / AN กระปุก 115-700 ทรงเตี้ย
สามารถใช้ฝาเรียบปิดกระปุก 115 PET(300-700cc)/AN, ฝาเรียบปิดกระปุก 115 PP(300-700cc)/AN ได้
ถ้วยน้ำ PP ขนาด 15 oz.-32 oz./ฮอนบอย กระปุก 26 oz. PP เรียบใส / HB
ถ้วยน้ำ PP ขนาด 15 oz.-32 oz./สิงโต กระปุก 32oz.PP ลอนใส