สินค้า

 
หมวดสินค้า

กล่องใสเบเกอรี่ OPS

กล่อง OPS รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/HTP HTP-101
กล่อง OPS รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/HTP HTP-102
กล่อง OPS รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/HTP HTP-103
กล่อง OPS รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/HTP HTP-104
กล่อง OPS รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/HTP HTP-105
กล่อง OPS รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/HTP HTP-12
กล่อง OPS รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส/HTP HTP-13
กล่อง OPS รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/HTP HTP-15
กล่อง OPS รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส/HTP HTP-17