สินค้า

 
หมวดสินค้า

บรรจุภัณฑ์กระดาษ FEST และอื่นๆ

กล่องข้าวกระดาษ/SCG กล่องกระดาษเยื่อธรรมชาติชานอ้อย B029
คุณสมบัติ -ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ -บรรจุอาหารร้อน-เย็นได้ ไม่รั่วซึม -อุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ -ย่อยสลายได้
กล่องข้าวกระดาษ/SCG กล่องข้าวกระดาษฟู้ดส์เกรด 600ml(99)-PB004
คุณสมบัติ -กระดาษ Food Grade ปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็ง -ไม่รั่วซึม -บรรจุอาหารร้อนได้ไม่ละลาย -ราคาถูก
กล่องข้าวกระดาษ/SCG กล่องข้าวกระดาษฟู้ดส์เกรด 725ml(5)-PB001
คุณสมบัติ -กระดาษ Food Grade ปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็ง -ไม่รั่วซึม -บรรจุอาหารร้อนได้ไม่ละลาย -ราคาถูก
กล่องข้าวกระดาษ/SCG กล่องข้าวกระดาษเยื่อธรรมชาติชานอ้อย 2 ช่อง B002
คุณสมบัติ -ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ -บรรจุอาหารร้อน-เย็นได้ ไม่รั่วซึม -อุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ -ย่อยสลายได้
กล่องข้าวกระดาษ/SCG กล่องข้าวกระดาษเยื่อธรรมชาติชานอ้อย B001
คุณสมบัติ -ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ -บรรจุอาหารร้อน-เย็นได้ ไม่รั่วซึม -อุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ -ย่อยสลายได้
กล่องข้าวกระดาษ/SCG กล่องข้าวกระดาษเยื่อธรรมชาติชานอ้อย B004
คุณสมบัติ -ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ -บรรจุอาหารร้อน-เย็นได้ ไม่รั่วซึม -อุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ -ย่อยสลายได้
กล่องข้าวกระดาษ/SCG กล่องข้าวกระดาษเยื่อธรรมชาติชานอ้อย ทรงจตุรัส B026
คุณสมบัติ -ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ -บรรจุอาหารร้อน-เย็นได้ ไม่รั่วซึม -อุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ -ย่อยสลายได้