สินค้า

 
หมวดสินค้า

ถาดบรรจุอาหารพลาสติก

ถาดใส PET รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/JSC ถาดสอดถุงS&C-0
ถาดใส PET รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/JSC ถาดสอดถุงS&C-1
ถาดใส PET รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/JSC ถาดสอดถุงS&C-4
ถาดใส PET รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/JSC ถาดสอดถุงS&C2-15
ถาดใส PET รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/JSC ถาดสอดถุงS&C3-15
ถาดใส PET รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า/JSC ถาดสอดถุงS&C5-16
ถาดพลาสติก PS/JSC ถาดสี่เหลี่ยมสีขาว S&C 105
ข้อแนะนำในการใช้ : ใช้สำหรับบรรจุอาหารอุณหภูมิ 5 - 80 °C คำเตือน : ใช้เพียงครั้งเดียว ห้ามใช้บรรจุของร้อน
ถาดพลาสติก PS/JSC ถาดสี่เหลี่ยมสีดำ S&C 105
ข้อแนะนำในการใช้ : ใช้สำหรับบรรจุอาหารอุณหภูมิ 5 - 80 °C คำเตือน : ใช้เพียงครั้งเดียว ห้ามใช้บรรจุของร้อน