สินค้า

 
หมวดสินค้า

แผ่นรองและกระดาษห่ออาหาร

กระดาษรองซาลาเปา/ตราพระอาทิตย์ กระดาษ Grease Proof รองซาลาเปา
กระดาษเพ้นขนาด 31x43 กระดาษเพ้น
แผ่นพลาสติกรองโฟม แผ่นพลาสติกรองกล่องโฟม
ข้อแนะนำ : ใช้คู่กับกล่องโฟม JT-501 วิธีใช้ : ใช้สำหรับรองกล่องโฟมก่อนใส่อาหาร