สินค้า

 
หมวดสินค้า

ตะเกียบไม้-ไม้จิ่มฟัน-ไม้เสียบ

ไม้จิ้มฟันแบบห่อ/ตราพระจันทร์ยิ้ม ไม้จิ้มฟัน (ตราพระจันทร์ยิ้ม)
ไม้เสียบอาหารขนาด 3 มิล ไม้เสียบผลไม้
ไม้เสียบหมูสะเต๊ะขนาด 2.5 มิล ไม้เสียบหมูสะเต๊ะ
ไม้เสียบอาหารขนาด 3 มิล ไม้เสียบอาหาร