กลุ่มกล่องพลาสติก PP รูปทรงสี่เหลี่ยม

  หน้าหลัก / สินค้าทั้งหมด / กล่องพลาสติก /กลุ่มกล่องพลาสติก PP รูปทรงสี่เหลี่ยม
 • กล่องข้าวโค้งสีขาวS&C - L-23 (PP)+ฝาPET(2หลุม)(25ชุดx12แพ็ค)(300ชุด/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมสีดำ S&C-L-21(2หลุม)+ฝา PET(15ชุดx20ห่อ)(300ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวโค้งสีดำS&C - L-23 (PP)+ฝาPET(2หลุม)(25ชุดx12แพ็ค)(300ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีขาวS&C-L-34(PP)+ฝาPET(3หลุม)(25ชุดx8แพ็ค)(200ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำS&C-L-34(PP)+ฝาPET(3หลุม)(25ชุดx8แพ็ค)(200ชุด/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมสีดำS&C - L-04(PP)+ฝาPET(1หลุม)(25ชุดx8แพ็ค)(200ชุด/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP + ฝาปิดขนาด500ml (1ช่อง) /EPP (25ชิ้นx20ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP + ฝาปิดขนาด750ml (2ช่อง) /EPP (25ชิ้นx20ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP + ฝาปิดขนาด1000ml (1ช่อง) /EPP (25ชิ้นx20ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP + ฝาปิดขนาด500ml (2ช่อง) /EPP (25ชิ้นx20ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP + ฝาปิดขนาด750ml (1ช่อง) /EPP (25ชิ้นx20ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมสีใส+ ฝาใส ขนาด500ml (2ช่อง) (ORO-003-01)/RO (25ชุดx10ห่อ)(250ชุด/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PPฝาติดกับตัว ขนาด 650ml (2ช่อง) /EPP (25ชิ้นx10ห่อ)(250ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PPฝาติดกับตัว ขนาด 750ml (2ช่อง) /EPP (25ชิ้นx10ห่อ)(250ชิ้น/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำ PP TP-801+ฝาOPS (500ml) (1ช่อง) (25ชุดx12ห่อ) (300ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำ PP TP-802+ฝาOPS (500ml) (2ช่อง) (25ชุดx12ห่อ) (300ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำ PP TP-811+ฝาOPS (650ml) (1ช่อง) (25ชุดx12ห่อ) (300ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำ PP TP-851+ฝาOPS (1000ml) (1ช่อง) (25ชุดx12ห่อ) (300ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำ PP TP-806+ฝาOPS (1600ml) (1ช่อง) (25ชุดx8ห่อ) (200ชุด/ลัง)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.