กล่องพลาสติก

 หน้าหลัก / สินค้าทั้งหมด / กล่องพลาสติก
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP + ฝาปิดขนาด1000ml (1ช่อง) /EPP (25ชิ้นx20ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสามเหลี่ยมแซนวิช S&C-T5 (100ชิ้นx20ห่อ)(2000ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP + ฝาปิดขนาด500ml (2ช่อง) /EPP (25ชิ้นx20ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
 • กล่องใสล็อคOPS TP-104A (50ชิ้นx18ห่อ)(900ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP + ฝาปิดขนาด750ml (1ช่อง) /EPP (25ชิ้นx20ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
 • กล่องกลมสีใส+ฝาใส Microwave 16oz.(ORO-007-01)/RO (25ชุดx20ห่อ)(500ชุด/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PPฝาติดกับตัว ขนาด 650ml (2ช่อง) /EPP (25ชิ้นx10ห่อ)(250ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PPฝาติดกับตัว ขนาด 750ml (2ช่อง) /EPP (25ชิ้นx10ห่อ)(250ชิ้น/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำ PP TP-801+ฝาOPS (500ml) (1ช่อง) (25ชุดx12ห่อ) (300ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำ PP TP-802+ฝาOPS (500ml) (2ช่อง) (25ชุดx12ห่อ) (300ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำ PP TP-811+ฝาOPS (650ml) (1ช่อง) (25ชุดx12ห่อ) (300ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำ PP TP-851+ฝาOPS (1000ml) (1ช่อง) (25ชุดx12ห่อ) (300ชุด/ลัง)
 • กล่องข้าวสี่เหลี่ยมสีดำ PP TP-806+ฝาOPS (1600ml) (1ช่อง) (25ชุดx8ห่อ) (200ชุด/ลัง)
 • ชามกลมดำ พร้อมฝา EICI รุ่น 300 (25ชิ้นx20ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
 • ชามกลมดำ พร้อมฝา EICI รุ่น 750 (25ชิ้นx12ห่อ)(300ชิ้น/ลัง)
 • ชามกลมดำ พร้อมฝา EICI รุ่น 450 (25ชิ้นx20ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PPฝาติดกับตัว ขนาด 750ml (1ช่อง) /JT-B99 (25ชิ้นx24ห่อ)(600ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PPฝาติดกับตัว ขนาด 750ml (2ช่อง) /JT-B912 (25ชิ้นx24ห่อ)(600ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PPฝาติดกับตัว ขนาด 1000ml (1ช่อง) /JT-B500 (25ชิ้นx24ห่อ)(600ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PPฝาติดกับตัว ขนาด 1000ml (2ช่อง) /JT-B512 (25ชิ้นx24ห่อ)(600ชิ้น/ลัง
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP+ฝาปิดขนาด 450ml (1ช่อง) /JT-S450 (25ชุดx24ห่อ)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PPฝาติดกับตัว ขนาด 650ml (1ช่อง) /JT-B100 (25ชิ้นx24ห่อ)(600ชิ้น/ลัง)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP+ฝาปิดขนาด 600ml (1ช่อง) /JT-S600 (25ชุดx24ห่อ)
 • กล่องสี่เหลี่ยมใสใส่อาหาร PP+ฝาปิดขนาด 750ml (1ช่อง) /JT-S750 (25ชุดx24ห่อ)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.