ถาดพลาสติก

  • ถาดใสPET S&C-106 (600ชิ้น/ลัง) (100ชิ้นx6ห่อ)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.