ถุงพลาสติก

  • ถุงขยะดํา 30x40 ตรากรีนโซนสีส้ม (1kg./แพ็ค)(30กก./ลูก)
  • ถุงขยะดํา 36x45 ตรากรีนโซนสีเขียว (1kg./แพ็ค)(30กก./ลูก)
  • ถุงขยะดํา 24x28 ตรากรีนโซนสีเหลือง (1kg./แพ็ค)(30กก./ลูก)
  • ถุงขยะดํา 28x36 ตรากรีนโซนสีน้ำเงิน (1kg./แพ็ค)(30กก./ลูก)
  • ถุงขยะดำ 18x20 ตรากรีนโซนสีทอง (1kg./แพ็ค)(30กก./ลูก)
  • ถุงมือ HD ขนาดฟรีไซน์/BN(240ชิ้นx12ห่อ=2,880 ชิ้น/ลัง)
  • ถุงมือ HD ขนาดฟรีไซน์/TT (100ชิ้นx40ห่อ=4,000 ชิ้น/ลัง)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.