กลุ่มกระดาษเช็ดปาก

  • กระดาษเช็ดมือ V-Fold สีน้ำตาล (300แผ่นx24ห่อ)
  • กระดาษเช็ดปากขนาดเล็ก(ริเวอร์โปร)สีขาว (500แผ่นx36ห่อ)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.