ผลิตภัณฑ์เยื่อธรรมชาติ

 หน้าหลัก / สินค้าทั้งหมด / ผลิตภัณฑ์เยื่อธรรมชาติ
  • กล่องข้าวกระดาษเยื่อธรรมชาติชาญอ้อย 450ml-B004/SCG (50ชิ้นx12ห่อ)(600ชิ้น/ลัง)
  • ชามกระดาษเยื่อธรรมชาติชาญอ้อย-สีขาว 500ml L001B/CHAN (50ชิ้นx12ห่อ)(600ชิ้น/ลัง)
  • จานวงรีกระดาษเยื่อธรรมชาติชาญอ้อย-สีขาว 9นิ้วx6.5นิ้ว P009/CHAN (50ชิ้นx16ห่อ)(800ชิ้น/ลัง)
  • จานกระดาษเยื่อธรรมชาติชาญอ้อย-สีขาว 7 นิ้ว P011/CHAN (50ชิ้นx20ห่อ)(1000ชิ้น/ลัง)
  • กล่องข้าวกระดาษเยื่อธรรมชาติชาญอ้อย-สีขาว 600ml-B001 Size 7นิ้วx5นิ้ว/CHAN (50ชิ้นx10ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.