• ฝาเรียบเคเรซิ่น/EPP (7.5cm.)/EPP (50ชิ้นx40ห่อ)(2000ชิ้น/ลัง)
  • ฝาโดมกลาง(H) 9.8cm.เจาะรูกลมมีลิ้น/FPC(50ชิ้นx20ห่อ)(1000ชิ้น/ลัง
  • ฝาโดม 9.5cm.แพนด้า(16,20,22oz)เจาะรูใหญ่/ผึ้ง (100ชิ้นx20ห่อ)(2000ชิ้น/ลัง)
  • ฝาโดม 9.5cm.(16,20,22oz)เจาะรูใหญ่/ผึ้ง (100ชิ้นx20ห่อ)(2000ชิ้น/ลัง)
  • ฝาเรียบ 9.5cm.(16,20,22oz)เจาะรูกลมมีลิ้น/ผึ้ง (100ชิ้นx20ห่อ)(2000ชิ้น/ลัง)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.