• ฟิล์มเอสเคแร็ป(A) 11mic./8 นิ้ว SK200mmx500m (6 ม้วน/ลัง)
  • ฟิล์มเอสเคแร็ป(A) 11mic./12 นิ้ว SK300mmx500m (6 ม้วน/ลัง)
  • ฟิล์มเอสเคแร็ป(A) 11mic./14 นิ้ว SK350mmx500m (6 ม้วน/ลัง)
  • ฟิล์มเอสเคแร็ป(A) 11mic./16 นิ้ว SK400mmx500m (4 ม้วน/ลัง)
  • ฟิล์มเอสเค 9mic/12 นิ้ว SK300mmx500m (6 ม้วน/ลัง)
  • ฟิล์มเอสเค 9mic/10 นิ้ว SK250mmx500m (6ม้วน/ลัง)
  • ฟิล์มซิลล์ปากถ้วย 13cm.การ์ตูนญี่ปุ่น คละลาย (6 ม้วน/ลัง)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.