• หลอดงอพื้นสีสดคละสีเส้น 8mmx23.5cm.(250เส้นx20ห่อ/ลัง)
  • หลอดงอสีแดง 8mmx23.5cm.(250เส้นx20ห่อ/ลัง)
  • หลอดตรงปลายแหลม 6 มม สีทอง K 21 cm ห่อฟิล์ม 100เส้นx50ห่อ/ลัง
  • หลอดใหญ่สีทอง 11.5x21cm. แพ็คถุงใส (ถุงพิมพ์)(1 ห่อx100 เส้น)(20ห่อ/ลัง)
  • หลอดใหญ่สีดำ 11.5x21cm. แพ็คถุงใส (ถุงพิมพ์)(1 ห่อx100 เส้น)(20ห่อ/ลัง)
  • หลอดใหญ่สีส้ม 11.5x21cm. แพ็คถุงใส (ถุงพิมพ์)(1 ห่อx100 เส้น)(20ห่อ/ลัง)
  • หลอดตรงปลายแหลม 8 มม สีเขียวเข้ม 21 cm ห่อฟิล์ม 100เส้นx50ห่อ/ลัง
  • หลอดงอสีน้ำตาลห่อพลาสติก 6mmx21cm./SV (100เส้นx50ห่อ/ลัง)
  • หลอดตรงปลายแหลม 6 มม สีดำ 21 cm ห่อฟิล์ม 100เส้นx50ห่อ/ลัง
  • หลอดตรงปลายแหลม 6 มม สีน้ำตาล 21 cm ห่อฟิล์ม 100เส้นx50ห่อ/ลัง
  • หลอดตรงปลายแหลม 8 มม สีน้ำตาล 21 cm ห่อฟิล์ม 100เส้นx50ห่อ/ลัง
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.