• ถ้วย JT-22/XB(ถุงฟ้า) 11.5x11.5x3cm (2000ชิ้น/ห่อ)
  • กล่อง JT-99/S(ถุงส้ม) 5x7 นิ้ว (500 ชิ้น/ห่อ)
  • กล่อง JT-500/XT(ถุงม่วง) 6.8x6.8x1.6นิ้ว (500ชิ้น/ห่อ)
  • ถ้วย JT-42/XB(ถุงเขียว) 11.5x3.5cm (2000ชิ้น/ห่อ)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.