• หลอดงอสีธรรมชาติ Bio Plastic ขนาด6mmx21cm/Bioplant (100เส้น/กล่อง)(20กล่อง/ลัง)
  • หลอดตรงสีธรรมชาติ Bio Plastic ขนาด6mmx21cm/Bio plant (30เส้น/ห่อ)(50ห่อ/ลัง)
  • หลอดงอสีธรรมชาติ Bio Plastic ขนาด6mmx21cm/Bioplant (30เส้น/ห่อ)(50ห่อ/ลัง)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.