ถุงพลาสติก

  • ถุงขยะดํา 30x40 ตรากรีนโซนสีส้ม (1kg./แพ็ค)(30กก./ลูก)
  • ถุงขยะดํา 36x45 ตรากรีนโซนสีเขียว (1kg./แพ็ค)(30กก./ลูก)
  • ถุงขยะดํา 24x28 ตรากรีนโซนสีเหลือง (1kg./แพ็ค)(30กก./ลูก)
  • ถุงขยะดํา 28x36 ตรากรีนโซนสีน้ำเงิน (1kg./แพ็ค)(30กก./ลูก)
  • ถุงขยะดำ 18x20 ตรากรีนโซนสีทอง (1kg./แพ็ค)(30กก./ลูก)
  • ถุงขยะดํา 18x20 นิ้ว ตรากรีนพลัสสีแดง (แบบหนา) (40ใบ/แพ็ค) (20แพ็ค/ลัง) (10กก./ลัง)
  • ถุงขยะดำ 30x40 นิ้ว ตรากรีนพลัสสีส้ม(แบบมาตราฐาน)(15ใบ/แพ็ค)(20แพ็ค/ลัง)(10กก./ลัง)
  • ถุงสายคู่ใสไฮโซ 16,20,22 LL/OK (1ห่อ=10ถุง)(1กส.=20ห่อ)
  • ถุงสายคู่ใสไฮโซ 32 กระปุก LL/OK (1ห่อ=10ถุง)(1กส.=20ห่อ)
  • ถุงมือ HD ขนาดฟรีไซน์/BN(240ชิ้นx12ห่อ=2,880 ชิ้น/ลัง)
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.