• ฝาเรียบเคเรซิ่น/EPP (7.5cm.)/EPP (50ชิ้นx40ห่อ)(2000ชิ้น/ลัง)
  • ฝาเรียบพลาสติกปิดถ้วย ICE 850ml-A005/SCG.(50ชิ้นx10ห่อ)(500ชิ้น/ลัง)
  • ฝาโดมกลาง(H) 9.8cm.เจาะรูกลมมีลิ้น/FPC(50ชิ้นx20ห่อ)(1000ชิ้น/ลัง
Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.