วันที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่จาก Office Mate เข้าเยี่ยมชมบริษัทและโรงงานในเครือของ JT PACK OF FOODS