มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา กับกิจกรรมดีๆ พบประสบการณ์ใหม่ๆ แบบเป็นกันเองกับ JT Pack of Foods เท่านั้น