ระบบการจัดส่ง

นโยบายการจัดส่ง รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ

  ในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า ทางบริษัทได้มีพัฒนาประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ อบรมพนักงานขับรถ หรือ เทคโนโลยีที่จะนำมาควบคุมการขนส่ง เช่น ระบบ GPS นำทาง ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งกับรถส่งสินค้าทุกคันของบริษัท

  • การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  • ส่งโดยรถกระบะในเขตกรุ่งเทพฯ และปริมณฑทล
  • ส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน
  • ส่งโดยรถใหญ่ สำหรับต่างจังหวัด

หมายเหตุ : การจัดส่งสินค้าเริ่มจัดส่งตั้งแต่ เวลา 8.00-17.00 น. ของทุกวัน

“ความมุ่งมั่นของบริษัทคือ การรักษามาตรฐานการส่งสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”