รู้จัก JTpack
ร่วมงานกับเรา

0อัตรา

เจ้าหน้าบัญชีจ่าย (จำนวน 1 อัตรา)

ประสบการณ์การทำงาน :

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :บัญชี

สถานที่ :75/75 ม.5 ซอยทองคำ 3 ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เงินเดือน(THB) :15,000 บาท

ความต้องการ

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ
1. ตรวจใบกำกับภาษี
2. ตรวจใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้
3. รับวางบิลและจัดทำเช็ค
4. การจ่ายเงิน-กระแสเงินสดและเงินสดย่อย

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย หญิง อายุ 24-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ
1. กองทุนประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
4. เสื้อฟอร์มบริษัท
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
6. เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ ​
7. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท

0อัตรา

เจ้าหน้าที่ขาย Modern Trade & Horeca (จำนวน 1 อัตรา)

ประสบการณ์การทำงาน :

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :

สถานที่ :

เงินเดือน(THB) :

ความต้องการ

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ
1. ดูแลยอดขาย สินค้าในห้างต่างๆ และมีหน้าที่บริหารจัดยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ผลักดันสินค้าใหม่และดูแลสินค้าเดิม และยอดขายให้เติบโตตามเป้าหมายและมีกำไร
3. เปิดตลาดลูกค้าใหม่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ
4. สรุปรายงานยอดขายเปรียบเทียบเป้าการขาย และวิเคราะห์ตลาดภายนอกที่มีผลต่อการขาย
5. ทำแผนพัฒนาการขายร่วมกับลูกค้าได้ เป็น Business plan กับกลุ่ม Key account รายสำคัญ

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านการขายกับห้าง modern trade และขายกับทางโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร Food chain กลุ่มร้านกาแฟ กลุ่มจัดเลี้ยง และตลาดอุตสาหกรรมอาหาร มาอย่างน้อย 2 ปี
3. มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับรถ
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะ พัทยา หัวหิน ภูเก็ต ฯลฯ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
4. เสื้อฟอร์มบริษัท
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
6. เงินช่วยเหลือวาระต่าง ๆ
7. Commission การขาย
8. ค่าเดินทาง

0อัตรา

เจ้าหน้าที่ Programmer (จำนวน 1 อัตรา)

ประสบการณ์การทำงาน :

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :

สถานที่ :

เงินเดือน(THB) :

ความต้องการ

สวัสดิการ
1. กองทุนประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
4. เสื้อฟอร์มบริษัท
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
6. เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
7. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาโปรแกรม Web Application โดยใช้ PHP หรือ ASP.Net
4. มีความรู้พื้นฐานด้าน HTML5, CSS3, JavaScript, XML, CSS, JSON, AJAX, jQuery อื่น ๆ
5. มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อ API Service or Web Service.
6. สามารถใช้ฐานข้อมูล SQL server ได้
7. สามารถพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง
8. ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
9. มีความคิดที่เป็นตรรกะและมีความรับผิดชอบ
10. เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้
11. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม
12. สามารถนำเสนอผลงานจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
13. สามารถขับรถยนต์ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ