ลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเรา บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทต้องขอบพระคุณกลุ่มลูกค้า ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าด้านการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างครบวงจรมาโดยตลอด

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จำกัด

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดส์

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

บริษัท ยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จำกัด

บริษัท ซีฟู้ด มาร์เก็ต แอนด์ เรสเทอรองท์ จำกัด